Tag: netwerken

Oefening: Breng je netwerk in beeld

Wie ken je?

Netwerken is een manier om met mensen in contact te komen die jou op weg kunnen helpen naar bijvoorbeeld een nieuwe baan. Met de sociale media heb je al gauw een flink netwerk. Maar heb je ook een idee wie je kent?

Doel van deze oefening is dat je een beeld krijgt van wie je kent.

  • Zorg dat je een verzameling gekleurde post-its hebt.
  • Gebruik een grote tafel of een flipover.
  • Zet in het midden IK,
  • Plak daarom heen post-its met de namen van mensen die je goed kent: familie, vrienden, buren.
  • Plak daarom heen een ring in een andere kleur van mensen die je kent via werk, studie, sportschool
  • Maak een buitenring van mensen die je vaag kent, graag zou willen spreken.
    Lees meer…