Leren

Differentiatie is het sleutelwoord

roze doosOnderwijs is eigenlijk net als voetballen: we hebben er allemaal verstand van. Zoals er 16 miljoen coaches naar de wedstrijden van Oranje kijken, zo hebben we ook een land vol ervaringsdeskundigen als we het over het onderwijs, in dit geval het middelbare onderwijs, hebben.

Iedereen heeft herinneringen aan zijn schooltijd. De één denkt met genoegen terug aan die bevlogen, enthousiaste leraar. De ander denkt met afgrijzen terug aan die engerd, die altijd voelde wanneer je het antwoord niet wist. Hoewel ze dat als puber natuurlijk nooit toegaven, maar vraag je volwassenen naar hun middelbare schooltijd, dan denkt het merendeel daar met plezier aan terug.

Voor www.kwaliteitscholen.nl heb ik samen met Thomas Westendorp  de data bestudeerd van hun onderzoek naar de Competentie Waardering van leraren door hun leerlingen.

Wij waren benieuwd naar wat de kwaliteit van de leraar bepaalt in de ogen van de leerlingen. Konden we die halen uit de vragen en antwoorden in het Competentie Waarderingsonderzoek van Kwaliteitscholen? De resultaten worden in het rapport Differentiatie is het sleutelwoord  nader onder de loep genomen.

De analyse levert een paar statistische inkijkjes en bevestigt een aantal van onze (voor)oordelen. We hebben gekeken of we uit de data voorspellers konden halen van ‘een goede les’ of ‘een goede docent’. En wat is dat dan, een goede docent?

Wat maakt een goede les?

how to brush your teeth2Daar hebben we allemaal een mening over. Uiteindelijk heeft iedereen les gehad in Nederland.

Vijftig, veertig, dertig jaar geleden hadden we een bord, een leraar en 50 stoeltjes in de beroemde busopstelling. Twintig jaar geleden stonden de tafeltjes tegen elkaar, in groepjes en kwamen de eerste computers de scholen in. Tien jaar geleden waren de meeste scholen aangesloten op internet en begonnen de vooroplopende leraren internet ook voor hun lessen te gebruiken.

Maar wat maakt nou een goede les? Dan gaat het niet over stoeltjes en tafeltjes en andere spullen. Dan gaat het over personen en gedrag. Het gaat dan over zaken als belangstelling voor de leerling, aansluiten bij wat de leerling nodig heeft, enthousiasme voor je vak, altijd maar willen leren. Inderdaad, competenties. De zeven competenties voor leraren heeft Peter Aalten mooi beschreven http://www.zevencompetenties.nl/

 

 

gelukkig nieuwjaar?

trap van weerstand

 

Ben je het nieuwe jaar begonnen met goede voornemens? Op de sportschool loopt het nog vol met mensen vol van goede voornemens. Over een maand is alles weer rustig en hebben we in de groepslessen gewoon weer plek. Cynisch? Wel een beetje, maar ook ingegeven door mijn eigen getob met voornemens.

Dus dit jaar ben ik maar eens begonnen met geen goede voornemens. Hoewel dat is natuurlijk ook weer een voornemen. Maar alle leuke, saaie, wetenschappelijke stukken vertellen dat veranderen heel moeilijk is. Want een goed voornemen is dat je dus iets verandert in je eigen gedrag. Als je naar dit plaatje van de trap kijkt, zie je welke stappen je nog moet nemen.

 

Maar goed, genoeg gezeurd, want er gebeuren genoeg ‘leuke’ dingen.

ict professionaliseert

Zo organiseert ICT-Noord haar eerste conferentie ICT Professionaliseert. Dit samenwerkingsverband bestaat al sinds het eind van de vorige eeuw, toen de rectoren van een grote groep scholen besloten dat ze op ict gebied wilden gaan samenwerking. Hun inschatting dat je met samenwerking verder komt, was een goede. Het thema van  ICT Professionaliseert is uiteraard: professionalisering. Overdag zijn er workshops en masterclasses voor docenten, ict-coördinatoren en systeembeheerders. ’s Avonds is er een programma voor schoolleiders. De dag wordt verbonden met de avond door Wilco van Rooijen, beroepsavonturier. Zijn “Samen naar de top” vertelt over hoe je alleen maar de top van de berg kunt bereiken door samenwerking.  Voor meer informatie kijk bij www.ict-noord.nl

logo_return_092012

Gisteren ging het programma van Jacobine Geel over de rol van de bedrijfsarts en de werkgever bij verzuim. Zij interviewde de kersverse voorzitter van het CNV Maurice Limmen. Bij dit onderwerp was een reportage gemaakt van Ragna van Hummel, de oprichter van Return. Je kunt hier de uitzending bekijken. www.tvblik.nl/schepper-co/aan-tafel-28