kwaliteit

Differentiatie is het sleutelwoord

roze doosOnderwijs is eigenlijk net als voetballen: we hebben er allemaal verstand van. Zoals er 16 miljoen coaches naar de wedstrijden van Oranje kijken, zo hebben we ook een land vol ervaringsdeskundigen als we het over het onderwijs, in dit geval het middelbare onderwijs, hebben.

Iedereen heeft herinneringen aan zijn schooltijd. De één denkt met genoegen terug aan die bevlogen, enthousiaste leraar. De ander denkt met afgrijzen terug aan die engerd, die altijd voelde wanneer je het antwoord niet wist. Hoewel ze dat als puber natuurlijk nooit toegaven, maar vraag je volwassenen naar hun middelbare schooltijd, dan denkt het merendeel daar met plezier aan terug.

Voor www.kwaliteitscholen.nl heb ik samen met Thomas Westendorp  de data bestudeerd van hun onderzoek naar de Competentie Waardering van leraren door hun leerlingen.

Wij waren benieuwd naar wat de kwaliteit van de leraar bepaalt in de ogen van de leerlingen. Konden we die halen uit de vragen en antwoorden in het Competentie Waarderingsonderzoek van Kwaliteitscholen? De resultaten worden in het rapport Differentiatie is het sleutelwoord  nader onder de loep genomen.

De analyse levert een paar statistische inkijkjes en bevestigt een aantal van onze (voor)oordelen. We hebben gekeken of we uit de data voorspellers konden halen van ‘een goede les’ of ‘een goede docent’. En wat is dat dan, een goede docent?