Ict als kans bij krimp

stenenVandaag was er in Agelo (in Twente) een bijeenkomst over het behoud van kleine scholen. #behoudkleinescholen.

Een van de twitteraars vatte de oplossing het kort en krachtig samen: Samenwerken, lean en mean organiseren en optimaal gebruik maken van ict.

Op de bijeenkomst die Jan Lepeltak organiseerde 23 maart over Small schools big ideas presenteerde Kennisnet een interessant rapport over de mogelijkheden van ict bij krimp. In het rapport Ict als kans bij krimp wordt de casus van Onderwijsgroep Fier uitgewerkt op het thema effectief klassenmanagement.

De stapsgewijze aanpak biedt een mooi model voor als je zelf aan de slag wilt.

Onderwijsgroep Fier was op zoek naar

  1. middelen en methoden voor het management van een klas waarin veel verschillen zijn in leeftijd, niveau, leerstijl
  2. het efficiënter inzetten van personeel in het rooster en op verschillende scholen
  3. geschikte tools voor het samenwerkend leren en groepsdoorbrekend werken
  4. een geschikte leeromgeving

De focus van deze specifieke casus is natuurlijk de ict ondersteuning bij al deze processen. Het rapport gaat niet in op de andere activiteiten (zoals bijvoorbeeld didactiek) die bij effectief klassenmanagement horen.

Met het Programma van Eisen in de hand is vervolgens geïnventariseerd hoe de huidige informatiestromen  op de scholen lopen? Zet deze af tegen de gedroomde situatie, en je kunt de stappen opschrijven om van A naar B te komen.

Hoe ziet het maatwerk met ict als oplossing voor krimp er uit?

Het organiseren van het onderwijs is teruggebracht tot vier kernaspecten:

  1. Leerlingen volgen (administreren en registreren)
  2. Onderwijslogistiek (plannen)
  3. Onderwijs beheren (het aanbod ontwikkelen, beschrijven en vindbaar maken)
  4. Onderwijs ontsluiten (leermateriaal aanbieden en ontwikkeling toetsen)

Door het proces steeds verder uit elkaar te rafelen tot op gebruikersniveau kon worden opgeschreven wat de functionaliteiten zijn die het systeem of de combinatie van systemen uiteindelijk moeten bieden.

Het rapport staat vol met heldere plaatjes en schema’s die helpen om de verschillende fasen en stappen helder te maken.

Zie voor meer informatie http://www.kennisnet.nl/themas/kansen-bij-krimp/

Zie ook deze Presentatie Kennisnet over het rapport

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *