Blog

Differentiatie is het sleutelwoord

roze doosOnderwijs is eigenlijk net als voetballen: we hebben er allemaal verstand van. Zoals er 16 miljoen coaches naar de wedstrijden van Oranje kijken, zo hebben we ook een land vol ervaringsdeskundigen als we het over het onderwijs, in dit geval het middelbare onderwijs, hebben.

Iedereen heeft herinneringen aan zijn schooltijd. De één denkt met genoegen terug aan die bevlogen, enthousiaste leraar. De ander denkt met afgrijzen terug aan die engerd, die altijd voelde wanneer je het antwoord niet wist. Hoewel ze dat als puber natuurlijk nooit toegaven, maar vraag je volwassenen naar hun middelbare schooltijd, dan denkt het merendeel daar met plezier aan terug.

Voor www.kwaliteitscholen.nl heb ik samen met Thomas Westendorp  de data bestudeerd van hun onderzoek naar de Competentie Waardering van leraren door hun leerlingen.

Wij waren benieuwd naar wat de kwaliteit van de leraar bepaalt in de ogen van de leerlingen. Konden we die halen uit de vragen en antwoorden in het Competentie Waarderingsonderzoek van Kwaliteitscholen? De resultaten worden in het rapport Differentiatie is het sleutelwoord  nader onder de loep genomen.

De analyse levert een paar statistische inkijkjes en bevestigt een aantal van onze (voor)oordelen. We hebben gekeken of we uit de data voorspellers konden halen van ‘een goede les’ of ‘een goede docent’. En wat is dat dan, een goede docent?

i-Score

coaching kluwen

Bijna een jaar geleden analyseerde ik met Thomas Westendorp voor de vereniging i&i hun onderzoek i-score. Dit onderzoek naar de mate van integratie van ict in het onderwijs leverde jammer genoeg geen hemelbestormende inzichten.  Daarvoor waren er te weinig data, maar het leverde een aardig inzicht in de nog maar korte geschiedenis van ict in het onderwijs. Eindrapport i-score def

Voor www.kwaliteitscholen.nl ga ik de data analyseren en evalueren van twee van hun onderzoeken: De schoolindex Leerlingtevredenheid Brugklas en de Competentie Waardering Docent, beide ingevuld door leerlingen. Scholen maken gebruik van deze vragenlijsten om heel globaal gezegd hun kwaliteit te onderzoeken. Met behulp van Thomas Westendorp, een echte statistiek wizard, ga ik onderzoeken of er voorspellers zitten in deze onderzoeken. In het ene geval kijken we naar Wat maakt een goede les? In het andere geval kijken we naar voorspellers zijn voor het ervaren van pesten.

Wat maakt een goede les?

how to brush your teeth2Daar hebben we allemaal een mening over. Uiteindelijk heeft iedereen les gehad in Nederland.

Vijftig, veertig, dertig jaar geleden hadden we een bord, een leraar en 50 stoeltjes in de beroemde busopstelling. Twintig jaar geleden stonden de tafeltjes tegen elkaar, in groepjes en kwamen de eerste computers de scholen in. Tien jaar geleden waren de meeste scholen aangesloten op internet en begonnen de vooroplopende leraren internet ook voor hun lessen te gebruiken.

Maar wat maakt nou een goede les? Dan gaat het niet over stoeltjes en tafeltjes en andere spullen. Dan gaat het over personen en gedrag. Het gaat dan over zaken als belangstelling voor de leerling, aansluiten bij wat de leerling nodig heeft, enthousiasme voor je vak, altijd maar willen leren. Inderdaad, competenties. De zeven competenties voor leraren heeft Peter Aalten mooi beschreven http://www.zevencompetenties.nl/

 

 

gelukkig nieuwjaar?

trap van weerstand

 

Ben je het nieuwe jaar begonnen met goede voornemens? Op de sportschool loopt het nog vol met mensen vol van goede voornemens. Over een maand is alles weer rustig en hebben we in de groepslessen gewoon weer plek. Cynisch? Wel een beetje, maar ook ingegeven door mijn eigen getob met voornemens.

Dus dit jaar ben ik maar eens begonnen met geen goede voornemens. Hoewel dat is natuurlijk ook weer een voornemen. Maar alle leuke, saaie, wetenschappelijke stukken vertellen dat veranderen heel moeilijk is. Want een goed voornemen is dat je dus iets verandert in je eigen gedrag. Als je naar dit plaatje van de trap kijkt, zie je welke stappen je nog moet nemen.

 

Maar goed, genoeg gezeurd, want er gebeuren genoeg ‘leuke’ dingen.

ict professionaliseert

Zo organiseert ICT-Noord haar eerste conferentie ICT Professionaliseert. Dit samenwerkingsverband bestaat al sinds het eind van de vorige eeuw, toen de rectoren van een grote groep scholen besloten dat ze op ict gebied wilden gaan samenwerking. Hun inschatting dat je met samenwerking verder komt, was een goede. Het thema van  ICT Professionaliseert is uiteraard: professionalisering. Overdag zijn er workshops en masterclasses voor docenten, ict-coördinatoren en systeembeheerders. ’s Avonds is er een programma voor schoolleiders. De dag wordt verbonden met de avond door Wilco van Rooijen, beroepsavonturier. Zijn “Samen naar de top” vertelt over hoe je alleen maar de top van de berg kunt bereiken door samenwerking.  Voor meer informatie kijk bij www.ict-noord.nl

logo_return_092012

Gisteren ging het programma van Jacobine Geel over de rol van de bedrijfsarts en de werkgever bij verzuim. Zij interviewde de kersverse voorzitter van het CNV Maurice Limmen. Bij dit onderwerp was een reportage gemaakt van Ragna van Hummel, de oprichter van Return. Je kunt hier de uitzending bekijken. www.tvblik.nl/schepper-co/aan-tafel-28

 

 

 

 

foto i&i

De conferentie van i&i, de 23e alweer,  vond dit jaar plaats in Mediaplaza in Utrecht.  Een prachtige locatie en zo bleek, een prachtig programma.

 

Het bestuur van i&i is erin geslaagd een programma samen te stellen, waaruit blijkt dat ze hun rol als vereniging voor informaticadocenten serieus oppakken. Daarnaast was er een ruime keus uit onderwerpen over ict in de dagelijkse praktijk.

 

 

De keynotes mochten er wezen. Bas Haring opende de dag en Tom van ’t Hek sloot af.  Beiden gingen in op het belang van onderwijs en ict. Elk vanuit hun eigen achtergrond uiteraard. Tijdens het Diner Pensant sprak Nalden, de oprichter van Wetransfer. Wanneer je op twitter kijkt bij #ieni kun je goed volgen welke onderwerpen deze heren aan de orde stelde.

Bas deelde zijn reflecties over informatica en de rol van ict in het onderwijs. Reflecteren is namelijk wat een filosoof doet, vandaar. Hij ondersteunde zijn verhaal met erg leuke filmpjes van http://www.wisebits-academy.nl/   Zijn meest opruiende observatie was: als je de relevante losse fragmenten over leerlingen uitstort, dat waarschijnlijk genoeg is. En dat kan met behulp van ict.

Tom sprak uit het hoofd en zonder plaatjes over hetzelfde onderwerp. Hoewel hij geen ‘verstand’ heeft van onderwijs, houdt hij wel van de mensen die er werken. Net als in de zorg, waar hij als huisarts begon, delen de mensen de passie voor hun werk. Zijn verhaal lardeerde hij met anekdotes en observaties.

Hij sloot af met de succesformule van het hockeyteam:  resultaat =  talent maal energie gedeeld door ego

Waarbij hij aantekende dat een ego van 1 een team veroorzaakt van trotse professionals die weet waar ie goed in is en dus ook weet waar ie niet zo goed in is.


Lees meer…

Vermoeidheid na kanker

coaching kluwenVia Bureau Return | Werkracht bij kanker kreeg ik de link naar dit zeer informatieve, maar ook leuke filmpje over vermoeidheid bij kanker.

 

 

je moet even door de reclame heen, http://youtu.be/YTFPMYGe86s maar dan begint het verhaal van Docter Evans.

Wees voorzichtig met de grapefruit

Vrijdag 13 september spreekt Ron Mathijssen zijn oratie uit aan het Rotterdamse Erasmus MC. Hij wordt daar hoogleraar oncologische farmacotherapie. Hij doet onderzoek naar de invloed van de persoonlijke kenmerken van patiënten op de behandeling. Hij houdt zich –zeg maar- bezig met behandeling-op-maat voor kankerpatiënten.

zes factorenWat je eet, of je rookt, wanneer je jouw medicijnen inneemt zijn factoren die invloed hebben op de werking van de medicijnen. Andere medicijnen, ook alternatieve middelen, kunnen een versnellende of vertragende invloed hebben. En sommige genetische mutaties kunnen het effect van bepaalde medicijnen verminderen.  Lees verder in de Volkskrant

Slim leren is de sleutel

sleutel tot succes

 

 

Hoe is het met het informele leren gesteld in organisaties die Het Nieuwe Werken als model hanteren?

Timo de Blok heeft in opdracht van Boertien zijn afstudeeronderzoek gedaan naar het belang van het leren op de werkvloer, ook wel informeel leren.

Wat blijkt:hoe meer Het Nieuwe Werken principe wordt gehanteerd, hoe meer er informeel geleerd wordt. Daarbij blijkt dat er ook grotere betrokkenheid bij het bedrijf ontstaat. Voorwaarde is dan wel het gebruik van online tools als webinars, online samenwerkingsplatforms, maar ook What’s App werkt mee.

Lees meer op de site van Boertiengroep

 

Aan het werk na kanker

 

 

model

 

 

Waar loop ik tegenaan als ik, nadat ik kanker heb gehad, weer aan het werk wil. Over dit onderwerp ging het op maandag 3 juni bij het programma Lunch! op Radio 1. Jurgen van den Berg interviewde Ragna van Hummel, oprichter en directeur van Re-turn | Werkkracht na kanker.

 

http://lunch.ncrv.nl/ncrvgemist/3-6-2013/lunch-0

 

Re-turn is gespecialiseerd in het begeleiden van mensen die na kanker terug willen naar hun oude baan of die op zoek moeten of zijn naar een nieuwe baan.  Ik werk alweer drie jaar met veel plezier voor Re-turn.

 

Ict als kans bij krimp

stenenVandaag was er in Agelo (in Twente) een bijeenkomst over het behoud van kleine scholen. #behoudkleinescholen.

Een van de twitteraars vatte de oplossing het kort en krachtig samen: Samenwerken, lean en mean organiseren en optimaal gebruik maken van ict.

Op de bijeenkomst die Jan Lepeltak organiseerde 23 maart over Small schools big ideas presenteerde Kennisnet een interessant rapport over de mogelijkheden van ict bij krimp. In het rapport Ict als kans bij krimp wordt de casus van Onderwijsgroep Fier uitgewerkt op het thema effectief klassenmanagement.

De stapsgewijze aanpak biedt een mooi model voor als je zelf aan de slag wilt.


Lees meer…